Lei 4.285/2017 – Autoriza o Poder Executivo a contratar Professores, Auxiliares Administrativos de Escola e Auxiliares de Serviços Complementares, para o ano letivo de 2017